Rail Web Services

Popri svojom zamestnaní technického manažéra sa venujem aj podnikateľskej činnosti v oblasti informačných technológií a kuriérskych služieb. Všetky informácie o mojich aktivitách nájdete na samostatnej stránke https://rws.karola.sk

Na tejto stránke sa v rámci experimentovania s WP pokúsim zreplikovať obsah z uvedenej stránky.

Moje súčasné projekty

meskanievlakov.info

Trvanie projektu: 12/2011 – súčasnosť
Ide o môj vlastný, najdlhší a najrozsiahlejší projekt. Stránka informuje o polohe a meškaní vlakov verejnej osobnej dopravy na území Slovenskej republiky. Od októbra 2020 je prevádzkovaná na základe oficiálnej zmluvy so Železnicami Slovenskej republiky.

4kofy.sk

Trvanie projektu: 11/2022 – súčasnosť
Prezentačná webstránka pre cukrárenskú výrobu Dominiky Kohútovej – 4kofy.

stanicnabalikovna.sk

Trvanie projektu: 10/2022 – súčasnosť
Prezentačná webstránka pre výdajné a podacie miesto zasielkových spoločností na železničnej stanici v Košiciach. Vo februári 2023 zmenila prevádzka vlastníka bola premiestnená do priestorov spoločnosti Interbus, na projekte pokračujem v spolupráci aj s novým vlastníkom.