Archív: Ako požiadať o bezplatnú rezidentskú parkovaciu kartu

Článok pôvodne publikovaný 1.4.2021!

V takýto čas pred rokom, kedy boli na Slovensku počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 prijímané tie najtvrdšie opatrenia, sa vedenie mesta Košice rozhodlo dočasne zrušiť úhrady za parkovné. Malo to za cieľ finančne odľahčiť motoristov nakoľko cestovanie verejnou hromadnou dopravou nebolo v tom čase na popredných priečkach odporúčaní, skôr naopak.

To sa zmenilo až na XIX. zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19.10.2020, kde do VZN č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice bolo uznesením č. 506 (okrem iného) prijaté prechodné ustanovenie § 11e účinné od 15.11.2020 v znení:

(1) Držiteľ parkovacej karty má nárok na vydanie novej bezplatnej parkovacej karty rovnakej kategórie na dobu, ktorej dĺžka je zhodná s počtom dní, počas ktorých trvala platnosť parkovacej karty v období od 1. apríla 2020 do 31. mája 2020, ak držiteľ parkovacej karty bude spĺňať podmienky na jej vydanie podľa tohto nariadenia. Prvý deň platnosti novej parkovacej karty nadväzuje na posledný deň platnosti parkovacej karty, ktorá bola platná ku dňu 15. novembra 2020, alebo ďalšej zakúpenej parkovacej karty. Ak postup podľa predchádzajúcej vety nie je možný, prvý deň platnosti novej parkovacej karty určí prevádzkovateľ na základe požiadavky držiteľa predchádzajúcej parkovacej karty tak, že doba platnosti novej parkovacej karty uplynie najneskôr 31. januára 2021.

(2) Osobitné ustanovenia o dočasnom parkovaní pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (§ 8f) a osobitné ustanovenia o dočasnom parkovaní pre osoby poskytujúce dennú starostlivosť (§ 8g) sa do 31. decembra 2020 nepoužijú. To neplatí v prípade, ak prevádzkovateľ vykoná potrebné technické opatrenia, ktoré umožnia zakúpenie parkovacieho lístka ŤZP a opatrovateľského parkovacieho lístka pred uvedeným dátumom.“.

Zdroj: https://static.kosice.sk/vzn/changes/aWXzO2bdba9FYZ75q/vzn157_u506.pdf

Úplné súčasné (1.4.2021) znenie VZN č. 157 tu: https://static.kosice.sk/vzn/doc/FLa1QPZg0BRZwOjm/vzn157_upl_znenie_od_2020_11_15.pdf

Čo to v praxi znamená

Ak ste v období od 1.4.2020 do 31.5.2020 mali platnú rezidentskú parkovaciu kartu, môžete si za toto obdobie požiadať o vydanie bezplatnej rezidentskej parkovacej karty (za predpokladu, že ste na ňu na základe ustanovení VZN č. 157 medzičasom nestratili nárok – napríklad neodsťahovali sa mimo rezidentskú lokalitu a pod.) s platnosťou toľkých dní, koľko dní ste počas uvedeného obdobia mali platnú rezidentskú parkovaciu kartu.

Praktický príklad: moja rezidentská karta skončila 8.5.2020, avšak mal som zakúpenú novú kartu s pokračovaním od 9.5.2020 (do 8.5.2021). Teda mal som platnú rezidentskú kartu počas celého rozhodujúceho obdobia a tak som mal nárok na bezplatnú kartu v trvaní 61 dní, konkrétne od 9.5.2021 do 8.7.2021. Po skončení tejto karty si budem musieť ďalšiu kartu už opäť zakúpiť.

Ako požiadať

Osobne za problém považujem fakt, že cez bežné prostriedky na stránkach mesta o tomto nenájdete žiadnu informáciu – ani na stránke parking.kosice.sk, ani v rámci opatrení na stránke korona.kosice.sk, ani na hlavnej stránke mesta Košice. Dočítate sa to len preštudovaním znenia samotného VZN, nakoľko mediálny záujem o tému opadol ešte v minulom roku.

Úplne jednoduchú žiadosť stačí naformulovať a zaslať e-mailom na adresu parking@kosice.sk, v žiadosti som uviedol svoje kontaktné údaje, evidenčné číslo vozidla (EČV), čísla a platnosti pôvodných rezidentských parkovacích kariet (nájdete v potvrdzujúcom e-maile ktorý vám bol zaslaný pri vystavení karty) a jednoduchú formuláciu: V zmlysle prechodného ustanovenia § 11e VZN č. 157 Vás týmto žiadam o vystavenie bezplatnej rezidentskej parkovacej karty v trvaní xy (u mňa 61) dní. Zárovej prikladám svoje identifikačné údaje.

Moja požiadavka bola vybavená nasledujúci pracovný deň bez akýchkoľvek ďalších otázok.

Môže sa Vám ešte páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *